market sales מתמחה בהקמה וליווי מוקדים המטפלים בלקוחות בשיחות נכנסות (Inbound)
ובמוקדים היוזמים שיחות יוצאות (Outbound).
שיטת הליווי שלנו מורכבת מ-3 שלבים:
  1. תכנון
  2. אימון מעשי
  3. בקרה כמותית

תכנון

באופן פעיל הקמת מוקד טלפוני החל משלבי התכנון הראשונים ועד הבאת המוקד לשגרת פעולה יציבה, יעילה ורווחית. עבור כל חברה מאופיינים פתרונות השירות/הטלמרקטינג העונים על צרכיה, והקמת המוקד נעשית תוך רתימת כל מרכיביו להשגת היעדים שהוגדרו ע"י הנהלתה.

אימון מעשי - On the Job Training

אימון מעשי - On the Job Training - הוא חלק חיוני בהכשרתם של נציגי שיווק ושירות. הוא נסמך על חומר המועבר בהדרכה העיונית, ועל כן הוא מבוצע בסמיכות זמנים לה ולסימולציות. עיקר האימון המעשי הוא עבודה תחת השגחה והקשבה לשיחות הטלפון עם לקוחות, איתור טעויות ונקודות בעייתיות, ומתן משוב לכל נציג בהתאם לאופן ניהול השיחה על-ידו.האימון המעשי נוטע בנציגים בטחון עצמי שחסר להם בשלבים הראשונים, ומאיץ מאד את תהליך הלמידה שלהם.

בקרה כמותית ופיקוח איכותי (Monitoring)

בקרה כמותית ופיקוח איכותי (Monitoring) במקרים רבים נצבר מידע רב חשיבות במערכות המחשוב והטלפוניה של החברה, אשר אינו מנוצל לצרכי בקרה ופיקוח. במוקדים אחרים, כאלה שאינם מצוידים במערכות תוכנה מתאימות, יש צורך לבנות את תהליך איסוף המידע הכמותי על ביצועי הנציגים ולהציג אותו בדוח ניהולי מתאים. בכל המקרים קיומה של מערכת בקרה כמותית הכרחי לשיפור פעילות המוקד והבאת אנשיו ליעילות מקסימלית, לצד מסגרת הבקרה הכמותית, יש חשיבות רבה לפיקוח על איכות השיחות שמקיימים נציגי השירות/השיווק. הדרך לפקח ביעילות היא באמצעות ניטור והקשבה שיטתית לשיחות הנציגים - כאשר שומעים את שני קצות הקו, ומתן משוב מיידי או באמצעות השמעה מאוחרת יותר של שיחות שהוקלטו.

לקוחות :
client23
client22
client21
client20
client18
client17
client16
client15
client14
client13
client12
client11
client10
client09
client08
client07
client06
client05
client04
client03
client02
client01
לפרטים נוספים ויצירת קשר :